Privacybeleid

[vc_row][vc_column][themeum_title title=”Privacyverklaring website utrecht-oncologiecongres.nl” size=”18″ color=”#000000″][vc_column_text]Van wie verwerken wij gegevens?

 • Van u als u zich aanmeldt voor het congres

[/vc_column_text][vc_column_text]Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Het UMC Utrecht is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het UMC Utrecht verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Het UMC Utrecht beslist:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Waarom de gegevens worden verwerkt;
 • Hoe de gegevens worden verwerkt.

Het UMC Utrecht draagt hiervoor verantwoording en is aanspreekbaar.[/vc_column_text][vc_column_text]Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden binnen het UMC Utrecht gebruikt om:

 • U te kunnen informeren en uitnodigen voor het congres;
 • U presentaties en beeldmateriaal te kunnen sturen na het congres.

[/vc_column_text][vc_column_text]Voor welke redenen verwerken wij uw gegevens?

Het UMC Utrecht verwerkt uw persoonsgegeven op basis van:

 • Uw toestemming.

[/vc_column_text][vc_column_text]Hoe komen wij aan uw gegevens?

U vult via de website utrecht-oncologiecongres.nl uw gegevens in.[/vc_column_text][vc_column_text]Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben van u.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Organisatie, bedrijf, stichting, instelling;
 • Of u mee luncht;
 • Dieetwensen (indien van toepassing).

[/vc_column_text][vc_column_text]Hoe beschermen wij uw gegevens?

Geheimhouding

Alle medewerkers die uw gegevens te zien krijgen hebben geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

Het is onze taak om uw gegevens te beschermen. Daarvoor nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Het UMC Utrecht zorgt ervoor dat de computers goed beveiligd zijn. Wij werken volgens landelijk vastgestelde beveiligingsnormen en zijn hiervoor gecertificeerd.[/vc_column_text][vc_column_text]Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Dit zal tot 2 maanden na het congres zijn, zodat we na afloop ook presentaties en eventueel beeldmateriaal naar u kunnen versturen.[/vc_column_text][vc_column_text]Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Kloppen uw gegevens niet? Dan is het belangrijk dat u deze laat wijzigen. Het gaat hier alleen om objectieve gegevens, bijvoorbeeld uw emailadres. Ook heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan u ter beschikking te stellen.[/vc_column_text][vc_column_text]Cookies

Bezoekt u onze website? Dan gebruiken we cookies.

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
 • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. UMC Utrecht gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoet UMC Utrecht aan de Telecommunicatiewet en hoeft UMC Utrecht geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. UMC Utrecht gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

[/vc_column_text][vc_column_text]Vragen en klachten

We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Maar mogelijk hebt u vragen of bent u ontevreden over hoe het UMC Utrecht omgaat met uw privacy.

 • U kunt uw vragen en/of ontevredenheid melden via strategicprogramcancer@umcutrecht.nl.
 • U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het UMC Utrecht toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens vindt u hieronder.
 • Hopelijk kunt u via deze wegen uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Maar u hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij het UMC Utrecht via deze link.
 • Het is ook mogelijk om een klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

[/vc_column_text][vc_column_text]Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Postadres:
UMC Utrecht
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Huispostnummer Fac. 10.12
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T. 088-75 555 55
E. privacy@umcutrecht.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]