Oncologiecongres Think Utrecht

Innovaties van nu, Kankerzorg van morgen

Een gemeenschappelijk toekomst traject voor Utrecht Oncologie

Donderdag 16 december 2021

Covid-19 Policy

We hopen elkaar live te kunnen ontmoeten op 16 december 2021 met inachtneming van de dan geldende regels m.b.t. Covid-19.

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker en moeten leven met de gevolgen van de ziekte. Alleen door onderzoek waarin artsen, patiënten, wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers, intensief samenwerken, kan de ziekte kanker verder teruggedrongen worden.

De Utrecht regio is rijk aan baanbrekende innovaties binnen de oncologie ontstaan door succesvolle wetenschappelijk samenwerkingen van academische en private partijen ondersteund door subsidieverstrekkers. Deze innovaties vinden nu wereldwijd ingang en staan aan de basis van de preventie van kanker en de vooruitgang in genezing van kanker. Het volgende hoofdstuk in deze samenwerking is het vertalen van deze innovaties in samenspraak met partners in de Utrecht Oncologie regio naar verbeterde kankerzorg van morgen.

Kunnen we organoïden verder ontwikkelen en inzetten in de reguliere zorg? Wat kunnen nieuwe generatie beeld gestuurde behandelingen en precisie geneeskunde opleveren voor een duurzaam, betaalbaar en beschikbaar zorgsysteem voor toekomstige kankerpatiënten in onze regio?  Deze en andere vragen zullen op het interactieve congres “Innovaties van nu,  Kankerzorg van morgen” worden bediscussieerd om de toepassing ervan met elkaar snel naar de klinische praktijk te brengen.

Think Utrecht

Innovaties van nu,

Kankerzorg

van morgen

De Bibliotheek Neude
Neude 11, 3512AE
Utrecht
The Netherlands

donderdag 16
december 2021
(12.30-18.30)

Powered by

In Collaboration with

Laatste Oncopinie Interviews

Samenwerken, zorg en onderzoek integreren en kritische massa verwerven zijn essentiële voorwaarden om onze missie te volbrengen: de revolutionaire ontwikkelingen rond immunotherapie voor volwassenen naar de kinderoncologie brengen, en hem vervolgens van de hemato-oncologie naar de behandeling van solide tumoren brengen.

Samenwerking tussen de industrie aan de ene kant en klinische, academische partners aan de andere kant is essentieel om innovaties naar de markt te krijgen, naar klinieken te krijgen en daarmee naar patiënten te krijgen. Dat is dus ook de basis van het gedeelde succes van de MR Linac.

Verbinding leggen tussen verschillende disciplines is precies wat ons met de ontwikkeling van beeldgestuurde radiotherapie heeft gebracht waar we nu zijn. Wij hebben die mix niet alleen gerealiseerd in een netwerk van samenwerkende instellingen, we hebben hem ook gevestigd binnen onze eigen instelling en afdeling.

Programma

12:30 - 13:30Inloop lunch
13:30 - 15:00Sessie 1Voorzitter Prof. dr. Arno Hoes
Decaan van de Faculteit Geneeskunde
(UMC Utrecht)
13:30 - 13:40Prof. dr. Henk Kummeling
Rector Magnificus (Universiteit Utrecht)
Opening
13:40 - 14:00Prof. dr. Peter Luijten
Vice-Dean Life Sciences (UMC Utrecht)
De innovatie cyclus: van research naar zorg
Lees meer
14:00 - 14:20Prof. dr. Geert Kops
(Hubrecht Instituut)
De ene tumorcel is de andere niet: een celbiologisch perspectief op kanker
Lees meer
14:20 - 14:40Prof. dr. Hjalmar van Santvoort
(St Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht)
Implementatie van innovatie in de regionale zorg
Lees meer
14:40 - 15:00Prof. dr. Alexander Eggermont
(Prinses Maxima Centrum)
Immunotherapie: het is niet alleen de tumor cel!
Lees meer
15:00 - 15:45Netwerk pauze
15:45 - 16:25Sessie 2Voorzitter Prof. dr. Elsken van der Wall
Chair Strategic Program Cancer (UMC Utrecht)
15:45 - 16:05Prof. dr. ir. Jan Lagendijk
(UMC Utrecht)
Meer effect, minder toxiciteit bij radiotherapie: MR-Linac
Lees meer
16:05 - 16:25Prof. dr. Anne May
(UMC Utrecht)
Fysieke activiteit in de verschillende fasen van het overleven van kanker
Lees meer
16:25 - 17:15PaneldiscussieModerator Prof. dr. ir. Nico van den Berg
Lid Dagelijks Bestuur Strategic Program Cancer
(UMC Utrecht)

Vertegenwoordigers van:
- Patiënten
- UMC
- Niet-academisch ziekenhuis
- Overheid
- Bedrijfsleven
- Zorgverzekeraars
Innovaties van nu, kankerzorg van morgen.


Namen van vertegenwoordigers volgen in de loop van het jaar
17:15 - 18:30Netwerkborrel

Utrecht Oncologie Congres Sprekers

Prof. dr. Arno Hoes

UMC Utrecht, sessie voorzitter

lees meer

Prof. dr. Henk Kummeling

Universiteit Utrecht

lees meer

Prof. dr. Peter Luijten

UMC Utrecht

lees meer

Prof. dr. Geert Kops

Hubrecht

lees meer

Prof. dr. Hjalmar van Santvoort

St Antonius Ziekenhuis, lees meer

UMC Utrecht, lees meer

Prof. dr. Lex Eggermont

Prinses Maxima Centrum

lees meer

Prof. dr. Elsken van der Wall

UMC Utrecht, sessie voorzitter

lees meer

Prof. dr. ir. Jan Lagendijk

UMC Utrecht

lees meer

Prof. dr. Anne May

UMC Utrecht

lees meer

Prof. dr. ir. Nico van den Berg

UMC Utrecht, discussie moderator

lees meer

Locatie

De Bibliotheek Neude
Neude 11
3512AE Utrecht

Openbaar vervoer

Parkeren

Contact