Oncologiecongres Think Utrecht!

Innovaties van nu, kankerzorg van morgen

Verplaatst naar 2023

Oncologiecongres Think Utrecht!

Innovaties van nu, kankerzorg van morgen

Verplaatst naar 2023

Het congres is verplaatst

Het oncologiecongres Think Utrecht! gaat in 2023 plaatsvinden. De precieze datum, tijd en locatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Het congres voor beleidsmakers, zorgverzekeraars, patiëntorganisaties en andere beïnvloeders in de zorg van morgen

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker en leven met de gevolgen van de ziekte. Alleen door wetenschappelijke samenwerkingen van academische en private partijen kunnen er innovaties ontstaan die de overlevingskansen en kwaliteit van leven van mensen met kanker verbeteren.

De Utrechtse regio is rijk aan baanbrekende innovaties in de oncologie. Denk aan de MR-linac, organoïden, ontwikkelingen in de immunotherapie en herstel na kanker. Die zijn ontstaan door succesvolle samenwerkingen van artsen, wetenschappers, patiënten, beleidsmakers en bedrijven.

Deze innovaties vinden nu wereldwijd ingang. Het volgende hoofdstuk is de vertaalslag naar vernieuwde, duurzame en betaalbare oncologische zorg. Dat doen partners binnen Utrecht Oncologie samen, om de wetenschap snel naar de klinische praktijk te brengen en hun gezamenlijke toekomsttraject verder invulling te geven.

Op het congres nemen verschillende topwetenschappers u mee in deze innovaties en hoe deze de zorg van morgen voor mensen met kanker verbeteren.

Praktische informatie

Meer details over het congres volgen binnenkort.

Programma

Hieronder ziet u het programma zoals dat gepland was voor op 16 december 2021. Het programma op de nieuwe congresdatum zal vergelijkbaar zijn.

12:30 Inloop met lunch

13:30 Opening van het congres

Prof. Henk Kummeling – rector magnificus van de Universiteit Utrecht

13:40 Sessie 1

Voorzitter: prof. Arno Hoes – decaan van de Faculteit Geneeskunde

De innovatiecyclus: van onderzoek naar zorg
Prof. Peter Luijten – vice-dean van het strategisch programma Life Sciences van de Universiteit Utrecht

De ene tumorcel is de andere niet: een celbiologisch perspectief op kanker
Prof. Geert Kops – hoogleraar moleculaire tumorcelbiologie bij het Hubrecht Instituut

Implementatie van innovaties in de regionale zorg
Prof. Hjalmar van Santvoort – oncologisch chirurg bij het St. Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht

Immunotherapie: het is niet alleen de tumorcel!
Prof. Alexander Eggermont – wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima Centrum

15:00 Pauze met gelegenheid tot netwerken

15:40 Sessie 2

Voorzitter: prof. Elsken van der Wall – voorzitter Strategic Program Cancer UMCU

Meer effect, minder toxiciteit bij radiotherapie: de MR-Linac
Prof. Jan Lagendijk – hoogleraar klinische fysica bij het UMC Utrecht

Fysieke activiteit in de verschillende fasen van het overleven van kanker
Prof. Anne May – hoogleraar klinische epidemiologie bij het UMC Utrecht

16:20 Paneldiscussie

Moderator: prof. Nico van den Berg – hoofdorganisator Think Utrecht!

Met:

17:20 Netwerkborrel

Interviews met sprekers en panelleden

“Onze missie is om de revolutionaire ontwikkelingen in de immunotherapie naar de kinderoncologie te brengen.”

.
Prof. Alexander Eggermont – wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima Centrum

“Met onze beweegprogramma’s willen we niet alleen mensen met kanker in beweging krijgen, maar ook verschillende zorgorganisaties in Nederland.”

Prof. Anne May – hoogleraar klinische epidemiologie van het leven met en na kanker in het UMC Utrecht

“Samenwerking tussen academische partners aan de ene kant en de industrie aan de andere kant is essentieel om innovaties naar patiënten te krijgen”

Ir. drs. Maurits Wolleswinkel – chief product officer bij Elekta

“Echte innovatie vereist bestuurlijke moed om de beste onderzoekers de vrijheid en middelen te geven om te exploreren.”

Prof. Geert Kops – hoogleraar moleculaire tumorbiologie in het Hubrecht Instituut

“Mijn motto is: zien wat je bestraalt. Daarom hebben we de MR-Linac ontwikkeld.”

.
Prof. Jan Lagendijk – hoogleraar klinische fysica bij het UMCU met aandachtsgebied MRI in de radiotherapie

“Samenwerking is pas succesvol als je samen resultaten behaalt die individueel niet lukken, en alle partners over hun eigen schaduw heen stappen.”

Janneke Brink-Daamen – voorzitter raad van bestuur Tergooi Ziekenhuis

“Als wetenschappers hebben wij de verantwoordelijkheid om innovatieve therapieën die in eerste instantie nog complex en duur zijn, eenvoudiger en goedkoper te maken.”

Prof. Nico van den Berg – hoogleraar computational imaging in het UMC Utrecht en hoofdorganisator Think Utrecht!

“Het is geen luxe om in de oncologie regionaal samen te werken. Het is een noodzaak.”

Prof. Peter Luijten – vice-dean van het strategisch thema Life Sciences van de Universiteit Utrecht

Aanmelden voor het congres

Organisatie

In samenwerking met